Sturmstugan

Soldaten Jonas Sturm. Född år 1768 kom år 1788 till Ulfsta som soldat för roten nr 48, vilken bestod av hemmanen nr 9 och sub 9 i Ulfsta samt av nr 3 i Östby. Han berättade själv att han brukade jorden som soldat i 12 år.

Sturm blev i ganska unga år ofärdig och titulerades då avskedad soldat, som gratialist. Han dör omkring 1849. Hustrun hette Märta (Margta) Olsdotter, född omkring 1771, död 1836. Deras barn var Olof, Jon född 1796 och Karin född 1802, gift med klensmeden Jonas Ågren i Åbrogruvan.

Kvar i hemmet blev Jon Jonsson, benämnd dagakarl, han dör 1872. Hustrun Ingrid Jonsdotter född 1785, död 1869.

Av handlingarna från laga skiftet i Ulfsta åren 1849-1861 framgår, att deras stuga var belägen där Rännsjö-bäcken korsar fäbodvägen, i den nordöstra delen. Först år 1907 flyttades stugan till dess nuvarande plats.

Båda barnen blev ogifta, den ena kallades Karin (Jonsdotter) Sturm, född 1828 och död 1910, benämnd sömmerska. Den andra Märta (Margta) Jonsdotter, född 1830 och död 1898 kallas piga.

Sturmstugan i Ulvsta

Karin Sturm fick barnen Per Johan, född år 1864 och död 1873 och Kajsa Sturm, född år 1866 och död 1936. Hon var en ofta anlitad sömmerska, känd för sin skicklighet.

Efter Kajsas död bodde där något år Jonas Ferm, född 1866 i Ulfsta, men när han blev allvarligt sjuk flyttade han därifrån.

Sista permanent boende var Joe (Josef) Aurusell från Åbyggeby, född 1879. Han var pälsjägare i Klippiga bergen, vilket han beskrivit i flera böcker. Joe bodde i stugan från omkring 1940 till något år före sin död 1961.

Därefter hade stugan i många år sommargäster med anknytning till Ulfsta.

Uppgiftslämnare:
Tage Blomquist, 2004

Läs även om intressegruppen
Sturmstugans vänner >>